Galerie Pallas, s.r.o.
česky
english
deutsch
Historie

Galerie Pallas byla otevřena na podzim roku 1992. Vedle desítek galerií na teritoriu české metropole, které jsou vymezeny generačně, tématicky nebo oborově, představuje tato galerie jednu z nemnoha, programově se věnující českému umění první poloviny dvacátého století, s důrazem na období meziválečné avantgardy.

Její sbírkové i nabídkové spektrum není však bezpodmínečně limitován zmíněným časovým horizontem: vedle klasické moderny buduje poustupně i kolekcdi současných umělců, zejména představitelů tzv. generace šedesáteých let. Autoři jsou zde nastoupeni v různých disciplinách (malba, plastika, kresba, grafika, užité umění), přičemž galerie vedle profesního komerčního podnikání rozvíjí i řadu dalších aktivit.

Nedílnou součástí Galerie Pallas je i vlastní výstavní činnost, zahrnující kmenové autory v monografických, skupinových nebo tématických expozicích. V rámci galerie se tak prolíná stálá nabídková kolekce s proměnnými výstavami, čímž se rozšiřuje možnost výběru a násobí informace o českém umění dvacátého století.

Nezanedbatelná je i výstavní aktivita v zahraničí: 1993 se uskutečnilavýstava Český kubismus a surrealismus v Heidelbergu, 1994 se galerie prezentovala na CIAE (XV: Chicago International Art Exposition).

Kromě příležitostné spolupráce s ústavy jako je Národní galerie v Praze - ta v roce 1992 zakoupila do svých sbírek obraz představitele zakladatelské generace devadesátých let Jana Preislera "Pokušení" (1901-1902), je Galerie Pallas v úském kontaktu s kritiky a teoretiky moderního a současného umění (Dr. František Dvořák, Dr. Marcela Pánková, Dr. Ivona Raimanová).

Georg Pallanich
GALERIE PALLASGalerie Pallas s.r.o.
Palác KARLÍN, ul.Křižíkova
180 00 Praha 8 - Karlín
tel.: 222 312 557
fax: 222 312 557
e-mail: pallas@gallery-pallas.eu